Linda Olofsson,
Director, Swedish Electromobility Centre

Ämne: Forskningens roll i omställningen till fossilfritt

Linda Olofsson är teknisk doktor i fysik med lång erfarenhet av att leda forskning och att samordna industriella parter och forskare för att hitta gemensamma lösningar på komplexa tekniska utmaningar. Sedan två år tillbaka har hon ledarskapet på Swedish Electromobility Centre. Under dessa år har centrumet vuxit till nästan det dubbla vilket speglar den resa som området elektromobilitet har gjort.

Linda Olofssons presentation syftar till att ge en överblick över verksamheten inom Swedish Electromobility Centre med fokus på forskningsprojekt och följande temaområden:

  • Systemstudier (ombord på fordonet).
  • Elmaskiner, drivlina och laddning.
  • Energilagring (batterier och bränsleceller).
  • Elektromobilitet i samhället.
  • Samverkan med elnätet.

Åsa Pettersson,
VD, Energiföretagen Sverige

Ämne: Tillgång till el – nyckeln till transportsektorns klimatomställning

En förutsättning för elektrifierade transporter är tillgång på el – när och där den behövs. För att möjliggöra utbyggnaden av smart laddinfrastruktur i takt med de ökande behoven behöver energi- och fordonsbranscherna samverka på helt nya sätt.

Åsa Pettersson, VD på branschorganisationen Energiföretagen Sverige och med en bakgrund på Scania, berättar hur elektrifieringen av samhället påverkar energibranschen och ökar behoven av samverkan med andra branscher och aktörer.

Åsa berättar också om den satsning som Energiföretagen Sverige nu gör på e-mobilitet, här samlas elnätsföretag och laddoperatörer kring branschövergripande frågeställningar i syfte att skapa rätt förutsättningar för utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige och därigenom öka möjligheterna att använda elfordon i samhället.

Andréa Haag,
Hållbarhetsdirektör, OKQ8

Ämne: Tiden är en viktig faktor för omställningen

Andréa Haag, med mångårig erfarenhet av drivmedelsbranschen, kommer att visa på komplexiteten med omställningen från klassiska drivmedel till elektrifiering och fossilfria transporter.

Hon delar med sig av insikter från ett bolag där klimatfrågorna med tiden har utvecklats från att ha varit ett spännande utvecklingsprojekt till att utgöra navet i strategin, med siktet inställt på att vara klimatneutrala i hela värdekedjan senast 2045.

OKQ8 tror på hållbar mobilitet och anser att starka partnerskap ger alla aktörer chansen att ställa om efter sina förutsättningar. Parallell utveckling av egen infrastruktur och med partners pågår med bland annat supersnabbladdare för personbilar, men även kring vätgas och förnybar diesel för tyngre trafik.
Tid, pengar, tillgänglighet, utbud och efterfrågan samt matchning mot drivlinor och tekniker – allt är en rad av utmaningar och möjligheter för en relevant och konkurrenskraftig, hållbar utveckling.

Johanna Barr,
vVD, Power Circle

Ämne: Elektrifierade transporter – en del av framtidens elsystem

Johanna kommer prata om den snabba utvecklingen när det gäller både tunga och lätta eldrivna fordon samt dela nyligen framtagna scenarier för elektrifieringen av vägtransporter fram mot 2030.

Smart laddning är kritiskt för att elektrifieringen av transportsektorn ska kunna ske snabbt och resurseffektivt och Johanna kommer berätta om potentialen i både smart laddning och vehicle-to-grid, samt vad som krävs för att få detta på plats.

Ni kan också se fram emot verkliga fall och exempel på hur ny teknik och digitalisering underlättar elektrifieringen av transportsektorn och hur de eldrivna fordonen blir en resurs i framtidens elsystem.