Partners picture

Eksklusiv ladesponsor

Kempower-logo

Partnere

Børsen logo
Dansk e mobilitet logo
”Dansk e-Mobilitets formål er gennem elektrificering at bidrage betydeligt til at gøre vejtransport i Danmark både grønnere og mere klimavenlig samt presse på for, at Danmark bliver foregangsland på området. Den tunge transport står for en stor del af udledningerne fra vejtransporten i Danmark, og derfor er elektrificeringen af den tunge transport vigtig. Klimaindsatsen er en holdsport, hvor vi hjælper hinanden på tværs af brancher og særinteresser; og hvis Danmark skal være foregangsland, skal vi have modet til at være ambitiøse – også når det gælder den tunge transport. Derfor er vi glade for at være en del af eComExpo i København.”

John Dyrby Paulsen Direktør Dansk e-Mobilitet

Godenergi logo
”I GodEnergi A/S arbejder vi hver dag på at gøre det nemt og tilgængeligt for vores kunder at blive en del af den grønne omstilling inden for transportområdet. Derfor er vi stolte over at være en af partnerne bag eComExpo. Vi er helt elektriske over at være med til et event, der åbner el-transportbranchen for aktører, beslutningstagere og privatpersoner, så vi sammen kan blive klogere og udvikle den grønne transport – for dét er vigtigt.”

Jan Darville, adm. direktør i GodEnergi A/S

DI Transport logo
”DI Transport samler den danske transportbranche, og arbejder ud fra en vision om, at Danmark skal være en førende nation for transport og logistik. Vi arbejder derfor for at skabe de bedste rammevilkår for transport af personer og gods samt et effektivt samspil mellem transportformerne, effektive transportcentre samt en infrastruktur i verdensklasse. DI Transport arbejder for en intelligent grøn omstilling, hvor vi både sikrer høj mobilitet og reducerer transportens klimapåvirkning. Derfor er vi utrolig glade for, at være en af partnerne bag eComExpo.”

Karsten Lauritzen, Branchedirektør, DI Transport

Drivkraft Danmark logo
”Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. Vores medlemmer leverer energien til transporten i Danmark. De får den grønne omstilling helt ud til bilisterne og transport-erhvervet med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet. Vores medlemmer er i fuld gang med at udrulle lynhurtig opladning til hele landet. Derfor er det også en glæde for os og vores medlemmer at være med på eComExpo, så vi kan vise, hvordan vi får omstillet både den lette og den tunge transport på en nem og gennemskuelig måde for forbrugeren.” Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.”

Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark

Bilbranschen DI logo
”Landets bilforhandlere er helt centrale i den grønne omstilling af bilparken. Allerede i dag rådgiver forhandlere og værksteder deres kunder ind i den elektriske fremtid, og deres rolle vil kun blive vigtigere fremad. Bilbranchen i DI arbejder for at skabe de bedste erhvervsvilkår for de autoriserede bilforhandlere og deres værksteder. I vores arbejde bidrager vi bl.a. som en aktiv medspiller for at sikre den grønne omstilling af Danmarks bilpark, og derfor er vi glade for at være med som partner på dette års eCarExpo og eComExpo.”

Thomas Møller Sørensen, branchedirektør, Bilbranchen i DI

ITD logo
”Som brancheorganisation for den danske vejgodstransport understøtter ITD den grønne omstilling. Mere end 90 procent af landets gods transporteres med lastbiler på vej, og derfor spiller de danske vognmænd en vital og samfundskritisk rolle. ITD varetager de professionelle transport- og logistikvirksomheders interesser og arbejder for at skabe grønne løsninger, der samtidig giver vognmændene mulighed for at drive en økonomisk sund forretning. Derfor glæder vi os over at være en af partnerne bag eComExpo og være med til at sætte fokus på ny teknologi, reduktion af CO2-udledning og høj mobilitet.”

Stefan K. Schou, Administrerende direktør, ITD

Danske bilimportører logo
”De Danske Bilimportører repræsenterer alle nye person-, vare- og lastbiler samt busser som anskaffes i Danmark. På personbilsområdet er knap hver anden nyregistrering i dag en elbil eller en plug-in hybrid. På varebilområdet er knap ti procent af nyregistreringerne på årets første halvår elektriske. På begge områder går udviklingen i retning af stadig større elektrificering meget hurtigt.”

Mads Rørvig, Administrerende Direktør i De Danske Bilimportører

Region H – Copenhagen Electric logo
“Erhvervstransport udgør i dag en tredjedel af CO2-udledningen i vores region, og tendensen ser ud til at stige. Det skal vi lave om på. I regionen har vi investeret i elektriske varebiler, lastbiler og ladcykler, og over 55 procent af vores egen bilflåde er nu miljøvenlig. Med eComExpo kan flere virksomheder få ny viden om eMobilitet, så vi kan fremskynde den nødvendige grønne omstilling i erhvervstransporten og sammen nå vores ambitiøse klimamål i hovedstaden.”

Line Ervolder (C), udvalgsformand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden

Ticketmaster logo