summit_seminarier

eComExpo Summit – för dig som inte var där …

 

En konferens om transportbranschens omställning.

Den 2 december 2022 hölls vad som beskrivs som årets viktigaste händelse i energi- och transportbranscherna: eComExpo Summit. Några av landets mest kunniga och inflytelserika personer i näringarna träffades för att komma till slutsatser om hur vi kan skynda på omställningsarbetet.
 
Här kan du se och lyssna på de som talade innan eftermiddagens workshops tog vid.

Programöversikt

9:15
Inledning och välkomstord av dagens moderatorer Ebba Löfblad, delägare och senior konsult, Profu samt Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet.  

9:20
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet. Energi- och transportbranschen söker båda samma mål om fossilfrihet och lösningarna är ofta överbyggande. Hur kan myndigheternas samarbete och branschernas samverkan utvecklas för att effektivisera omställningen?

9:40
Martin Hagberg, analytiker, Profu. 2030-pusslet – vilka insatser och prioriteringar behövs för att nå 2030-målet? Hur hänger bitarna ihop, och vem lägger pusslet? Företrädare för projektet 2030-pusslet redogör för sina insikter.

10:00
Kaffe och mingel.

10:15
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. 22 färdplaner, och flera av dem berör energi- och transportsektorn. Hur kan vi få dem att samverka, skapa symbios och säkerställa resultat?

10:40
Linda Olofsson, Director of the Swedish Electromobility Centre/ Elektrifieringskommissionen. Goda exempel från ett branschöverskridande samarbete mot ett gemensamt mål.  

11:00
Representanter från svensk forskning. Vart är vi på väg, vad kan vi uppnå och när kan vi nå det?
1. Filip Johnsson, professor på Department of Energy and Environment, Energy Technology, Chalmers tekniska högskola.
2. Maria Taljegård, energi- och transportforskare, Chalmers tekniska högskola.
3. Erik Furusjö, forskare och fokusområdesledare, Bioraffinaderi och förnybara drivmedel, RISE Research Institutes of Sweden. Adjungerad professor i energiteknik, Luleå Tekniska Universitet.

11:45 Lunchpaus med föredrag av EKAN Management (endast anmälda)
Hur kan vi öka takten i omställningen? Alla strävar mot samma mål. Hur får vi ut mer action tillsammans? Ekan Management är ett konsultföretag som har kunder i alla branscher och leder utveckling inom dynamisk styrning, och kommer redogöra för hur vi tillsammans måste och kan få ut mer från allas befintliga strävanden.

12:30
Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten inleder workshopen genom att tala om behovet av branchöverskridande samverkan samt myndigheternas roll. (endast anmälda).

13:00
Handledda workshops (endast anmälda).

14:30
Redovisning av resultat. Resultaten sammanställs i ett dokument, en påverkansagenda till politiken för den kommande mandatperioden (öppen för alla).  

Läs mer här:
https://www.2030sekretariatet.se/ecomexposummit/