Transport på el i markant fremgang

af | 2023-06-27 | nyheter

Maj 2023 oplevede en kraftig stigning i salget af elektriske køretøjer til transport. Af varebilerne var knap 10 % elektriske, og blandt lastbilerne var andelen 7,1 %.

Maj 2023 markerede en positiv udvikling i salget af eldrevne køretøjer til transport. Både varebiler og lastbiler, som kører på el, havde en betydelig fremgang i antallet af indregistrerede køretøjer sammenlignet med maj 2022.

I maj 2023 blev der solgt 2.313 varebiler, hvoraf 228 var elektriske. Det er en stigning på cirka 79 procent i salget af eldrevne varebiler på blot ét år. I maj 2022 blev der solgt 127 enheder. Elektriske varebiler udgjorde dermed 9,9 procent af det samlede varebilsalg i maj 2023 – en markant stigning fra 5,5 procent i maj 2022.

Salget af eldrevne lastbiler har også haft markant fremgang. I maj 2023 blev der indregistreret 494 nye lastbiler – en stigning på 23,8 procent sammenlignet med maj 2022. Af disse var 35 elektriske, hvilket udgjorde 7,1 procent af indregistreringerne. Det er en signifikant stigning fra maj 2022, hvor eldrevne lastbiler kun udgjorde 0,8 procent.

“Måned efter måned ser vi, at den tunge transport bliver grønnere. Dette er en afgørende faktor for at klimamålene om at mindske den samlede CO2-udledning,” siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Læs hele pressemeddelelsen fra De Danske Bilimportører.